Segítség
Az oldal felépítése
Az oldal tetején és alján találhatóak a Fő menüsorok. Mindkét menüsor teljesen egyenértékű, ugyanazok a funkciók érhetőek el mindkét helyről. Egy Fő menüpontra klikkelva további Al-menüpontok jelenhetnek meg közvetlenül a Logo alatti fejléc részben! Jelenlegi Fő menüpontok a következők:
 • Nyitólap: Itt egy rövid bemutatkozást olvashatsz rólam. Itt található továbbá az általam szerkesztett Hírek is.
 • Magamról: Itt rólam olvashatsz egy kicsit bővebben. Sok mindenről van itt szó, ami velem kapcsolatos. Testépítésről, fényképezésről, kerékpározásról és játékról.
 • Fejlesztés: Ide egy olyan oldalt tervezek, ahova ez a Segítség is kerülni fog, ezentúl ide fognak kerülni, az oldallal kapcsolatos kisebb/nagyobb látható és láthatatlan javítások leírásai. Továbbá egy leírás arról, hogy eddig milyen Projektekben vettem részt eddigi munkahelyeimen.
 • Oktatás: A Matematika eddig életem egyik meghatározó része. Szüleim és egyik nagyszülőm is matematika tanárok és én is immár 1998 óta okítom a matekra vágyó nebulókat. Itt a Matematika és az én kapcsolatom leírása található, valamint elindult egy oldal a Tanítványaim részére is, ahol a regisztrált tanítványaim jelennek meg (akik engedélyezték a regisztrációnál a megjelenést). Ide tervezek még egy oldalt, ahol a Matematikával kapcsolatos poénok, viccek fognak helyett kapni, és egy másikat, ahol különböző feladatok, feladatsorok és más matematika oktatást támogató anyagok fognak felkerülni.
 • Térkép: Itt a SideBox-ból megismert oldal térképet láthatod.
 • Kapcsolat: Itt találhatóak meg az elérhetőségeim. Jelenleg itt kap helyet az Üzenő fal funkció is.
A honlap jobb oldalán az általam elnevezett SideBox-ok találhatóak. A SideBox-ok tulajdonságai, hogyha a nevére kattintasz (pl.: „OLDAL TÉRKÉP”), akkor az aktuális SideBox összecsukódik. Jelenleg a következő SideBox-ok vannak fenn az oldalon:
 • Belépés: Itt regisztrálhatsz, illetve miután bejelentkeztél az oldalra, itt jelennek meg az általad végrehajtható műveletek.
 • Oldal Térkép: Itt az oldal felépítését láthatod (menü/almenüpont stb.) Bármelyik linkre kattintva elérheted közvetlenül az adott oldalt.
 • Üzenő fal: Itt a Kapcsolat menüpont alatt az Üzenő falra postázott üzenetek jelennek meg kicsiben. Jelenleg mindig a legfrissebb öt üzenet. Az üzenetek között lehet előre és hátra lapozni.
 • Válassz nyelvet: Az oldal alapvetően kétnyelvű, magyar és angol. Azok közül a szövegek közül, amiket én viszek fel az oldalra, megpróbálom a lehető legtöbbet angolra fordítani. Természetesen az Üzenő falra írt üzeneteknek nincs angol fordításuk :)
 • Naptár: Jelenleg mezei naptárként működik. Lehetőség van Hétfő illetve Vasárnappal kezdődő hetek megtekintésére.

Regisztráció
A regisztráció mindenki számára ingyenes. A kötelező mezők * -gal vannak jelölve. A kötelező mezők a következők: Felh. név, Vezetéknév, Keresztnév, Email és a Jelszó. Fontos, hogy valódi Email címet adjál meg, mert a Regisztráció végeztével egy megerősítő emailt küldök a megadott címre.
A Regisztrációt a kiküldött Aktiváló email-ben lévő linkre kattintással lehet befejezni. Az Aktiválásig nem lehet bejelentkezni az oldalra. A regisztráció során megadott adatok a későbbiek folyamán tetszőlegesen megváltoztatható.
A regisztráció folyamán lehetőség van kép feltöltésére. A képnek JPEG/JPG formátumúnak kell lennie, és a méretnek nem szabad meghaladnia a 2Mb-ot. Később lehetőség van másik kép feltöltésére, ami felülírja, az aktuálisan feltöltött képet. Jelenleg a feltöltött kép a Tanítványok oldalon megjelenő felhasználóknál jelenik meg.
A felhasználóknak lehetősége van a Belépés után az adataik módosítására a Saját adataim menüpont alatt.
Üzenő fal
Az Üzenőfal a regisztrált felhasználók számára elérhető funkció. Ez egy olyan szolgáltatás, ahol a felhasználó által beírt szöveges üzenet az Elküld gomb hatására azonnal megjelenik az oldalon (a feladó felhasználó nevével együtt). Az Üzenőfal jelenleg elérhető a Kapcsolat menüpontnál (felső és alsó menünél), vagy a jobb oldalon található Oldal térképről.
Lemuria
A Lemuria egy interneten játszható ingyenes stratégiai játék ( www.lemuria.hu ). A Fejlesztés/Lemuria menüpont alatt elérhető, egy a játékot segítő fejlesztés. A játékban lehet az egyes országokról úgynevezett gömböket készíteni, ami nem más, mint az adott ország statisztikája. Ezeket a gömböket a rendszer azonban törli egy idő után, ezért készítettem ezt a menüpontot. Az itt mentett gömbök egyrészt megmaradnak bármeddig, másrészt lehet közöttük keresni is.
Ahhoz, hogy használni tudd a funkciót, mindenképen be kell jelentkezned. Ezután először be kell másolnod a SAJÁT gömbödet, majd elmentened azt. Ezek után fogsz tudni keresni a gömbök között.
A gömbök listájában felül látod a legutoljára felvittet, majd az egyre régebbieket! Ha egy olyan gömböt viszel fel, ami már létezik az adatbázisban, akkor a régi törlődik és felülíródik az újjal.

Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a czibik.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok

A czibik.hu – weblap bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Felhasználói név
 • e-mail cím
 • választott jelszó

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül a tanácsadóknak üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános jogi problémák leírására, abból a célból, hogy azokra a tanácsadók egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Értesítés
Osszd meg ezt az oldalt :)

Szavazás
Induló 7percmatek.hu weboldalamhoz és egyben diplomamunkámhoz kérném segítséged ennek a rövid kérdőívnek a kitöltésével. A kérdőív két oldal és kb 2 perc alatt kitölthető! Előre is köszönöm segítséged!Kérdőív kitöltése

Keresés
Google
VÁLASSZ NYELVET
Webstatisztika

Kattints ide a statisztikáért

Partnerek

MiMi.hu tudástár: Matematika
 
Nyitólap Magamról Fejlesztés Oktatás Ajánlat Kapcsolat
Szerzői jog (c) 2006. Készítette Czibik Gábor. Minden jog fenntartva.